Επιλογή Γλώσσας

Με σωρευμένη εμπειρία χρόνων σε έργα μεγάλων, αλλά και μικρότερων, μεγεθών, η Leverage Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και οι συνεργάτες της σχεδιάζουν, αναλύουν και υλοποιούν συνδυαστικές λύσεις, που στόχο έχουν την παρουσίαση μιας πληθώρας τακτικών αναλύσεων και αναφορών, για τη διευκόλυνση στη λήψη αποφάσεων του πελάτη, σε σχέση με τον βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό αυτού.

 • Αποτύπωση χρηματοοικονομικής κατάστασης εταιρείας
 • Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
 • Οργάνωση προϋπολογισμού και παρακολούθηση αυτού Κοστολόγηση
 • Σύνταξη μηνιαίου ταμειακού προγράμματος
 • Reporting
 • Επιχειρηματικά Σχέδια
 • Αποτιμήσεις εταιρειών
 • Συγχωνεύσεις και εξαγορές
 • Due Diligence
 • Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός
 • Αξιολόγηση χρηματοοικονομικών και λειτουργικών κινδύνων
 • Μελέτες Βιωσιμότητας και Οικονομικής Αναδιάρθρωσης
 • Χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση
 • Μελέτες σκοπιμότητας