Επιλογή Γλώσσας

Η Leverage Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και τα στελέχη της διαθέτουν μεγάλη εμπειρία σε χρηματιστηριακά θέματα, έχοντας υποστηρίξει σειρά εταιρειών για την άντληση κεφαλαίων μέσω της εισαγωγής τους στις Χρηματιστηριακές Αγορές, αλλά και στη συνολική υποστήριξή τους στη συνέχεια.

Συγκεκριμένα, η Leverage Σύμβουλοι Επιχειρήσεων υποστηρίζει την:

  • Παροχή υπηρεσιών και συμβουλών σε επιχειρήσεις για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο
  • Ετοιμασία ενημερωτικού δελτίου και υποβολή στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς
  • Ετοιμασία πληροφορικού σημειώματος και υποβολή στο Χ.Α.