Επιλογή Γλώσσας

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων αφορά τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται, χρησιμοποιούνται, και συντηρούνται οι πληροφορίες που οι χρήστες της ιστοσελίδας γνωστοποιούν κατά την επίσκεψη τους σε αυτή.

H εταιρεία LEVERAGE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ A.E., (εφεξής «Η Εταιρεία»), ενημερώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις σχετικές διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας, και εκτελούντος επεξεργασίας, τα υποκείμενα επεξεργασίας ότι η ίδια ή τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά τους δεδομένα, σύμφωνα με τα κατωτέρω.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε και περιγράφει ένα άτομο, όπως: στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.), φυσικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, εργασία (προϋπηρεσία, εργασιακή συμπεριφορά κ.λπ.), οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά), ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, συνήθειες. Το άτομο (φυσικό πρόσωπο) στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ονομάζεται υποκείμενο των δεδομένων.

Ποια είναι τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα 

Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν στην υγεία ή στη σεξουαλική ζωή ή στο γενετήσιο προσανατολισμό του φυσικού προσώπου.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Συλλέγουμε μόνο προσωπικά δεδομένα που εσείς επιλέξατε να μας γνωστοποιήσετε, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από την φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας, είτε με την αποστολή βιογραφικού σημειώματος. Τέτοιου είδους προσωπικά δεδομένα είναι τα στοιχεία επικοινωνίας, όπως το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς επίσης περαιτέρω πληροφορίες που μας στείλατε, παραδείγματος χάρη, βιογραφικά σημειώματα.

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται με σκοπό τη διαχείριση επικοινωνίας με την εταιρεία και η συγκατάθεση σας αποτελεί τη νομική βάση επεξεργασίας τους.

*Δεν συλλέγουμε, ούτε τηρούμε εν γνώσει μας στοιχεία που αφορούν ανηλίκους ή σχετίζονται με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Γιατί συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα 

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίον υποβλήθηκαν, όπως αναφέρεται στο εκάστοτε σημείο συλλογής. 

Σε ποιους διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται δεν διαβιβάζονται. Παραμένουν στην εταιρεία και είναι προσβάσιμα μόνο στους αρμόδιους για την επεξεργασία τους.

Η Εταιρεία όμως δύναται να γνωστοποιεί τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα σε εταιρείες παροχής μηχανογραφικής υποστήριξης και υποστήριξης ιστότοπων, εταιρείες φιλοξενίας ιστότοπων.

Πώς προστατεύει η εταιρεία τα προσωπικά δεδομένα

Η Εταιρεία συλλέγει, διατηρεί, και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία τους. Συγκεκριμένα, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό ή από προμηθευτές της Εταιρείας που με τη σειρά τους δεσμεύονται έναντι της Εταιρείας με τις ίδιες υποχρεώσεις προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλετε στον ιστότοπο διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, ή όπως απαιτείται από το νόμο. 

Τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα δικαιώματα αυτά υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις, επιφυλάξεις ή περιορισμούς.

Παρακαλούμε να υποβάλλετε τα αιτήματά σας υπεύθυνα. Η Εταιρεία θα απαντήσει το συντομότερο δυνατό, και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Εάν η εξέταση του αιτήματός σας πρόκειται να απαιτήσει περισσότερο χρόνο, θα λάβετε σχετική ενημέρωση.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε στο email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η Εταιρεία μεριμνεί για την απρόσκοπτη άσκηση των παρακάτω δικαιωμάτων σας:

 1. Το δικαίωμα της πληροφόρησης/ενημέρωσης

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε και να λαμβάνετε σαφείς, διαφανείς και εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. 

 1. Το δικαίωμα της πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να αποκτάτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα δωρεάν, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις, όπου ενδέχεται να υπάρξει εύλογη χρέωση για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών της Εταιρείας:

 • προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά / επανειλημμένα αιτήματα, ή
 • επιπρόσθετα αντίγραφα των ίδιων πληροφοριών.
 1. Το δικαίωμα της διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή.

 1. Το δικαίωμα της διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διαγραφή ή την αφαίρεση των προσωπικών σας δεδομένων όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν, ή δεν υπάρχει νόμιμος λόγος για τη συνέχιση της επεξεργασίας τους. Το δικαίωμα της διαγραφής δεν είναι απόλυτο, στο βαθμό που υπάρχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση ή άλλη νόμιμη αιτία για τη διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία. 

 1. Το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε ή να καταργήσετε την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία έχει περιοριστεί, τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα, χωρίς να υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία. 

 1. Το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβάσουμε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

 1. Το δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν η Εταιρεία καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την εν λόγω επεξεργασία.

 1. Δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ.

Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Ανάκληση συγκατάθεσης 

Σας ενημερώνουμε για την ύπαρξη του δικαιώματός σας να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της, με επικοινωνία στο e.mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Υποβολή καταγγελίας 

Για περαιτέρω πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματά σας ή για την υποβολή καταγγελίας μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τηλ: +30-210 6475600, ιστοσελίδα: http://www.dpa.gr

Αλλαγές στην παρούσα Γνωστοποίηση

Στόχος μας είναι να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Γνωστοποίηση, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Οποιαδήποτε ενημέρωση θα κοινοποιείται μέσω του παρόντος ιστότοπου.

Ορισμοί

Επεξεργασία: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Συγκατάθεση: κάθε ένδειξη βουλήσεως του Υποκειμένου των Δεδομένων, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το Υποκείμενο των Δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα Προσωπικά Δεδομένα που το αφορούν. 

Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε Επεξεργασία.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά την παρούσα Γνωστοποίηση και τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας:

Στοιχεία Επικοινωνίας Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Email: dpo@leverage.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2103616776

Διεύθυνση: Δεινοκράτους 64, Αθήνα 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 1. Εισαγωγή

H εταιρεία LEVERAGE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ AE (στο εξής «η Εταιρεία») αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα και ως πρωταρχικής σημασίας τα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, δημοσιεύουμε την παρούσα Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων για να ενημερώσουμε τους υποψήφιους εργαζομένους σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. 

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Δήλωση και τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνείτε στο παρακάτω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 1. Στοιχεία Επικοινωνίας Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2103616776

Διεύθυνση Δεινοκράτους 64, Αθήνα

 1. Συλλογή και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται από τους ίδιους τους υποψηφίους περιλαμβάνουν:

 • Όνομα και Επώνυμο
 • Ηλικία
 • Στοιχεία επικοινωνίας (αριθμοί τηλεφώνου, email, φυσική διεύθυνση)
 • Στοιχεία Εκπαίδευσης
 • Στρατολογική κατάσταση (για τους άνδρες υποψήφιους)
 • Άλλα στοιχεία ταυτοποίησης (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ)
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Αντίγραφο λοιπών εγγράφων (πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων, πτυχία, άδεια οδήγησης, άδειες εργασίας κλπ.)
 • Άλλες πληροφορίες που παρέχονται από τους υποψηφίους μέσω ιστοσελίδων ευρέσεως εργασίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτοπροσώπως σε συνεντεύξεις ή/και με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο.
 • Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται από άλλες πηγές για τους υποψηφίους περιλαμβάνουν: Επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται κατά τη διαδικασία πρόσληψης, επικοινωνώντας με τα σχετικά τρίτα μέρη (για παράδειγμα, προηγούμενους εργοδότες, εκπαιδευτικούς φορείς ή/και ιδρύματα και παρόχους προσόντων) 
 • Πληροφορίες από ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης στους οποίους ο υποψήφιος εργαζόμενος είναι μέλος και σχετίζονται με σκοπούς εύρεσης εργασίας και πρόσληψης. 
 • Πληροφορίες από γραφεία ευρέσεως εργασίας και εταιρείες αξιολόγησης υποψηφίων.

Δημιουργία προσωπικών δεδομένων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των προσλήψεων.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας προσλήψεων η Εταιρεία δημιουργεί προσωπικά δεδομένα σε σχέση με τους υποψηφίους όπως:

 • Συνέντευξη και αποτελέσματα αξιολόγησης
 1. Σκοποί Επεξεργασίας

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα των υποψηφίων εργαζομένων που αναφέρονται ανωτέρω, για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Να εξετάζει τις αιτήσεις των υποψηφίων αναφορικά με κάποια συγκεκριμένη θέση εργασίας.
 • Να επικοινωνεί με τους υποψηφίους κατά τη διαδικασία πρόσληψης.
 • Να εμπλουτίζει τα δεδομένα που έχει λάβει από τους υποψηφίους με πληροφορίες από τρίτα μέρη.
 • Να επιτευχθεί η εύρεση κατάλληλων υποψήφιων για να συμπληρωθούν κενές θέσεις εργασίας.
 • Να τηρείται αρχείο αναφορικά με τις προσλήψεις.
 • Να διασφαλιστεί η συμμόρφωση της Εταιρείας με τις απαιτήσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο στο οποίο υπόκειται η Εταιρεία.

Η Εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιεί τρίτα μέρη/συνεργάτες/εξειδικευμένο προσωπικό για την επιλογή υποψηφίων προς αξιολόγηση, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που έχει ορίσει, ωστόσο η διαδικασία εύρεσης κατάλληλων υποψηφίων δεν είναι αυτοματοποιημένη και οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την επιλογή ατόμων για τη κάλυψη της θέσης εργασίας γίνεται από το προσωπικό της Εταιρείας. 

 1. Νομική βάση

Νομική βάση για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων των υποψηφίων αποτελεί το έννομο συμφέρον της Εταιρείας, και πιο συγκεκριμένα η πρόσληψη κατάλληλου προσωπικού ανά θέση εργασίας για την επιχείρηση. 

Κατά τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων από τους ίδιους τους υποψηφίους, η Εταιρεία θα ενημερώνει τους υποψηφίους σχετικά με το εάν η παροχή των κατά περίπτωση αιτούμενων προσωπικών δεδομένων είναι υποχρεωτική ή όχι. Σε περίπτωση μη παροχής κάποιων εκ των αιτούμενων πληροφοριών, όπως, για παράδειγμα, μη αποστολής απαιτούμενου πτυχίου, η Εταιρεία δε θα μπορεί να αξιολογήσει τους υποψηφίους για τη συγκεκριμένη θέση που αφορά η αίτησή τους. 

Όταν υποψήφιοι εργαζόμενοι αποστέλλουν βιογραφικά σημειώματα ή προσωπικές πληροφορίες στην Εταιρεία με δική τους πρωτοβουλία, χωρίς η Εταιρεία να έχει προκηρύξει κάποια συγκεκριμένη ανοιχτή θέση εργασίας , οι υποψήφιοι παρέχουν τη συναίνεσή τους για την επεξεργασία των δεδομένων τους, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και η παρούσα Δήλωση. 

 1. Διαβιβάσεις

Η Εταιρεία μπορεί να διαβιβάσει δεδομένα των υποψήφιων εργαζομένων στο πλαίσιο της συνεργασίας της με παρόχους που παρέχουν υπηρεσίες οι οποίες απαιτούν τη χρήση ή/και τη δημιουργία δεδομένων σχετικά με τους υποψήφιους εργαζομένους, αναφορικά με τους σκοπούς που περιγράφονται στη παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας και σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Σε αυτές τις περιορισμένες περιπτώσεις, επιλεγμένα τρίτα μέρη μπορεί να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των υποψηφίων εργαζομένων. Προτού αποκαλυφθεί οποιαδήποτε πληροφορία σε τρίτο μέρος, η Εταιρεία θα διασφαλίσει ότι κάθε παραλήπτης έχει δεσμευτεί από αυστηρά πρότυπα ασφαλείας και τήρηση εμπιστευτικότητας. 

Σε περίπτωση συγχώνευσης ή/και εξαγοράς, η Εταιρεία ενδέχεται να κοινολογήσει τις πληροφορίες των υποψηφίων εργαζομένων σε εμπλεκόμενα τρίτα μέρη.

H Εταιρεία δεν πωλεί ή εμπορεύεται τα δεδομένα των υποψηφίων εργαζομένων σε τρίτους. H Εταιρεία ενδέχεται να είναι υπόχρεη ως προς την αποκάλυψη ορισμένων δεδομένων υποψηφίων σε τρίτα μέρη, όπως κυβερνητικές αρχές, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Επιπλέον, η Εταιρεία δύναται να κοινολογήσει δεδομένα υποψηφίων εργαζομένων, εφόσον είναι απαραίτητο για την προστασία των νομικών δικαιωμάτων της, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

 1. Ασφάλεια

Η Εταιρεία λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή φύλαξη όλων των προσωπικών δεδομένων, και την αποφυγή κατά λάθος απώλειας, χρήσης ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα και περιορίζει την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων σε άτομα που πραγματικά τη χρειάζονται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

Τα πρόσωπα που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας πράττουν ανάλογα με την εξουσιοδότηση που τους έχει δοθεί από την Εταιρεία και δεσμεύονται ως προς την εμπιστευτικότητα των ενεργειών τους. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων ασφάλειας δεδομένων προκειμένου να είναι σε θέση να συμμορφώνεται με τις νόμιμες υποχρεώσεις της σε περίπτωση παραβίαση προσωπικών δεδομένων. 

Παρά το γεγονός ότι η Εταιρεία λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των προσωπικών δεδομένων, η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι ποτέ απολύτως ασφαλής. Ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλειά τους όταν μεταδίδονται μέσω οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μέσου, επομένως οποιαδήποτε διαβίβαση τέτοιου τύπου γίνεται με ευθύνη του αποστολέα.

 1. Αποθήκευση

Τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων εργαζομένων αποθηκεύονται σε διακομιστές που βρίσκονται στην Ελλάδα και δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες.

Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου θεωρούνται ότι παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως επίσης και η Ελλάδα. Αν στο μέλλον η Εταιρεία διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει τα υποκείμενα των δεδομένων και να εξασφαλίσει τις ενδεδειγμένες ή κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται.

 1. Χρόνος Διατήρησης

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και την πρόσληψη του αναγκαίου αριθμού υποψηφίων που έχει προβλεφθεί από την Εταιρεία για την κάλυψη των θέσεων, τα δεδομένα των υποψηφίων οι οποίοι δεν προσληφθούν άμεσα από την Εταιρεία, διατηρούνται στο αρχείο για εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο θα καθορίζεται από τις ανάγκες τις Εταιρείας για την πλήρωση των θέσεων και θα γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες. 

Ανάκληση της συγκατάθεσης για τα ανωτέρω είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή με την αποστολή σχετικού αιτήματος στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Το αίτημα προς ανάκληση δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα μέχρι εκείνη τη στιγμή.

 1. Δικαιώματα των Υποκειμένων

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων τα υποκείμενα μπορούν να ασκήσουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Να ενημερώνονται αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους
 • Να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα 
 • Να απαιτήσουν τη διενέργεια διορθώσεων σε ανακριβή στοιχεία που τα αφορούν και τηρούνται από την Εταιρεία
 • Να απαιτήσουν τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που τα αφορούν σε ορισμένες περιπτώσεις
 • Να λάβουν τα προσωπικά δεδομένα που τα αφορούν και έχουν παράσχει στην Εταιρεία, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να αιτηθούν τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών σε τρίτους σε ορισμένες περιπτώσεις
 • Να αντιταχθούν, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων 
 • Να αιτηθούν τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις
 • Να υποβάλλουν παράπονο στην εποπτική αρχή 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα αυτά, συμπεριλαμβανομένων των περιστάσεων υπό τις οποίες ασκούνται και τον τρόπο άσκησης τους περιλαμβάνονται στη ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ που βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας

 1. Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Δήλωση, όποτε κρίνεται αυτό αναγκαίο, λόγω νομικών, τεχνικών ή επιχειρηματικών εξελίξεων και οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την κοινοποίησή τους, είτε με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο ή με οποιοδήποτε άλλον τρόπο η Εταιρεία κρίνει πρόσφορο και να εξασφαλίζει τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων όπου αυτό απαιτείται από το ισχύον νομικό πλαίσιο.