Πελάτες

Η  Leverage Σύμβουλοι Επιχειρήσεων πιστεύει στην στενή, φιλική συνεργασία με κάθε πελάτη ξεχωριστά, και στη δημιουργία αξιόπιστων, μακρόχρονων σχέσεων, που οδηγούν στην αμοιβαία επιτυχία. Και για αυτό έχουμε θέσει ως στόχο μας και βασίζουμε την επιτυχία μας στις καθημερινές επαφές, πρόσωπο με πρόσωπο με κάθε πελάτη.

Στην πολυετή παρουσία μας στο χώρο των Συμβούλων Επιχειρήσεων συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις των κάτωθι κλάδων:

  • Κατασκευαστικό
  • Τραπεζικό
  • Βιομηχανικό
  • Τουριστικό
  • Υγείας
  • Τηλεπικοινωνιών και υψηλής τεχνολογίας
  • Τροφίμων
  • Παροχής Υπηρεσιών