Επιλογή Γλώσσας

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Σκοπός της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι να βοηθήσει την Εταιρεία να επιτύχει τους στόχους της αλλά και να προσθέτει αξία σε αυτήν μέσω της παροχής συμβουλών για βελτίωση των αδυναμιών της. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της υιοθέτησης μιας συστηματικής, επαγγελματικής προσέγγισης στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων διαδικασιών της Εταιρείας και της αξιολόγησης των κινδύνων που αντιμετωπίζει.

Η εφαρμογή αποτελεσματικού Εσωτερικού Ελέγχου, σε συνδυασμό με τη χρηστή διοίκηση του οργανισμού, αποτελεί μέσο αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης προς μία κατεύθυνση που διασφαλίζει τη μακροχρόνια επιβίωση του οργανισμού και την προστασία του από την καταδολίευση.

Οι υπηρεσίες του εσωτερικού ελέγχου που προσφέρει η εταιρεία μας περιλαμβάνουν:

  • Αξιολόγηση

Αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος εσωτερικού ελέγχου

  • Risk Analysis

Ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση των επιχειρηματικών και οικονομικών κινδύνων που διατρέχει η εταιρεία (Risk Analysis)

  • Παροχή συμβουλών

Bελτίωση ή αναδιοργάνωση της υπάρχουσας λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και το θεσμικό πλαίσιο που τη διέπει

  • Εσωτερικός Έλεγχος (outsourced)

Δυνατότητα πλήρους ανάληψης των διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok