Επιλογή Γλώσσας

Υπηρεσίες

Το σημερινό περιβάλλον της οικονομίας χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και έντονο ανταγωνισμό. Η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων αντιμετωπίζει προβλήματα που αφορούν στο σχεδιασμό, στον προγραμματισμό, στον έλεγχο, στην πληροφόρηση και, γενικότερα στην οργάνωση των παραγωγικών, εμπορικών, χρηματοοικονομικών και λοιπών δραστηριοτήτων τους.

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, τα οποία συνήθως δεν επισημαίνονται εγκαίρως, δε γίνεται συντεταγμένα και στις περισσότερες των περιπτώσεων παράγει περιορισμένα αποτελέσματα. Η δυσκολία εφαρμογής αποτελεσματικού διοικητικού μοντέλου εντείνεται από το διαρκώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό και φοροτεχνικό πλαίσιο λειτουργίας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών της Leverage, μέσω ενός ισχυρού υπόβαθρου γνώσης και εμπειρίας, καλύπτει το σύνολο των αναγκών μίας σύγχρονης επιχείρησης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Αναδιάρθρωση / Εξυγίανση Επιχειρήσεων

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Αναπτυξιακά Προγράμματα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Χρηματιστηριακές Αγορές

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Αξιολογηση Προσωπικου