Επιλογή Γλώσσας

Ποιοι Είμαστε

H Leverage Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ιδρύθηκε το 2008 με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σε Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα. Διαθέτει πολυπρόσωπο δυναμικό με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, εμπειρία και εύρος γνώσεων στο σύνολο των επιχειρηματικών κλάδων. Δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, διαθέτοντας παράλληλα, ισχυρές συνεργασίες στις αραβικές χώρες. 

Το κεντρικό επιχειρηματικό όραμά  της Leverage Σύμβουλοι Επιχειρήσεων εστιάζεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που να συμβάλλουν στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων των πελατών της. Η εταιρεία αποσκοπεί σε συνεργασίες με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιχείρησης και με γνώμονα την ικανοποίηση του πελάτη μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών.