Επιλογή Γλώσσας

Η Leverage Σύμβουλοι Επιχειρήσεων παρέχει ενημέρωση και υποστήριξη για την ένταξη των πελατών της σε προγράμματα χρηματοδότησης (επιδότησης), μέσω των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του Εθνικού Αναπτυξιακού Νόμου. Ο στόχος ένταξης στα προγράμματα χρηματοδότησης είναι οι πελάτες να επιδοτηθούν για να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους. Παράλληλα, υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στο σύνολο των απαιτήσεων των επενδυτικών τους εγχειρημάτων, παρέχοντας λογιστική και γραμματειακή υποστήριξη, στέγαση & υποδομές, δικτύωση, mentoring, business plans, marketing plans και έρευνα αγοράς και βιωσιμότητας, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του εγχειρήματός τους.